Förbättrad olje- och gasproduktion med robotteknik

Oglaend System rationaliserade tillverkningen av kundanpassade produkter med Migatronics automatiserade svetslösning. Ökad produktivitet, mångsidighet och effektivitet uppnåddes, vilket förbättrade kvaliteten och medarbetarnas välbefinnande.

Om Oglaend System

Oeglaend System levererar högkvalitativa stödsystem och kabelhanteringslösningar för olika branscher över hela världen, och prioriterar effektiv installation, underhåll och säkerhet, uppfyller internationella standarder och förser kunderna med hållbara lösningar.

Viktiga aspekter av projektet

  • Automatiserad lösning för svetsning
  • Rationalisering av tillverkningen
  • Intelligent fixturteknik
  • Anpassningsbara produkter
  • Konsulterande ingenjörer

Projekt ÅR

2017

Rationalisering av tillverkningen genom automatisering

I syfte att rationalisera tillverkningsprocessen för sitt breda sortiment av kundanpassade produkter beslutade Oglaend System, marknadsledande inom multidisciplinära stöd- och inneslutningssystem, att investera i en automatiserad svetslösning med intelligent fixturteknik från Migatronic Automation.

oeglaend bild på

Utmaningen med kundanpassning av stora volymer

Oglaend System utvecklar, tillverkar och säljer ett brett sortiment av produkter inom kategorin multidisciplinära stöd- och inneslutningssystem, kabelrännor och kabelstegar till kunder inom branscherna olja och gas, infrastruktur, skeppsbyggnad, vindkraft, renrum och vattenbehandling.

Varje produkt kan anpassas efter kundernas specifika behov när det gäller design och storlek, vilket ställer stora krav på mångsidighet och intelligens i företagets högvolymtillverkning. För att klara av den stora variationen i produktspecifikationerna förlitade sig Oglaend System främst på manuell svetsning vid fabriken i Klepp.

"Automatiserade svetslösningar är på intet sätt något nytt i vår tillverkningsprocess. Men vi kände inte till någon flexibel och intelligent automatiserad lösning som kunde lösa utmaningen med våra kunders varierande produktkrav. Svetsfixturerna var det största problemet i detta avseende, och vi hade investerat i flera svetsfixturer tidigare utan några praktiska resultat - vilket är anledningen till att vi tog till manuell svetsning vid den tidpunkten", säger Benjamin Ganic, arbetsledare och svetskoordinator på Oglaend System.

oeglaend bild
oeglaend bild

För att behålla konkurrenskraften

Oglaend System var helt på det klara med att manuell svetsning vid tillverkning av stora volymer inte var ett hållbart alternativ:

"Vi visste att vi behövde någon form av automatiserad lösning för att kunna hålla jämna steg med efterfrågan och förbli konkurrenskraftiga. Men att skaffa en automatiserad lösning är inte bara viktigt för produktionseffektiviteten, kostnaderna och enhetligheten i svetsfinishen. Det handlar också om att ta hand om våra medarbetare i produktionen genom att befria dem från en hög grad av manuellt arbete", säger Benjamin Ganic.

oeglaend bild

Förhållandet mellan moderbolag och dotterbolag

Moderbolaget Migatronic, som redan var en av Oglaend Systems leverantörer av manuella svetsmaskiner, förmedlade den första kontakten mellan dotterbolaget Migatronic Automation och Oglaend System.

"Migatronic Group har etablerat ett gott rykte bland tillverkningsföretagen i vårt område, och vi har varit mycket nöjda med vår relation genom åren. Så när det kom till vår kännedom att Migatronic Automation hade den kunskap och kompetens som krävs för att utveckla en intelligent automatiserad lösning som är skräddarsydd för våra behov, var vi naturligtvis intresserade", säger Benjamin Ganic.

"Vi blev först inbjudna att besöka Migatronic Automation och en av deras kunder i vårt närområde, där vi fick se en av deras övertygande automatiserade svetslösningar. Systemdemonstrationen och den samtidiga rådgivningen gav oss fullt förtroende för investeringsprocessen - och från den punkten inledde vi vårt nära samarbete med Migatronic Automation", fortsätter han.

oeglaend bild
oeglaend bild

Intelligenta svetsfixturer

Migatronic Automation fokuserade på att presentera en automatiserad lösning för Oglaend System som skulle lösa företagets huvudsakliga problem med svetsfixturerna:

"Vi har utvecklat vad vi kallar 'intelligenta svetsfixturer', som gör att tillverkningsarbetarna på Oglaend System enkelt kan justera det automatiserade svetssystemet för att effektivt hantera arbetsstycken med flera variationer i form och storlek - allt genom att trycka på en knapp. I det här fallet har vi utvecklat en lika avancerad skräddarsydd programvara som svetshårdvara", förklarar Claus Pagh, försäljningsdirektör på Migatronic Automation.

oeglaend bild

Mer än en leverantör

Enligt Benjamin Ganic har både den nya automatiserade svetslösningen och den process som ledde fram till dess utveckling varit mycket givande för det norska företaget:

"Vi har inte bara rationaliserat vår tillverkningsprocess genom automatisering och ökat vår produktivitet på ett sätt som vi inte trodde var möjligt. Men vi har också lärt oss mycket om svetsning genom att inleda ett samarbete med Migatronic Automation. Vi är naturligtvis mycket nöjda med vårt partnerskap och den automatiserade lösning som de har försett oss med".

Konsulterande ingenjörer

Det sammanfaller väl med själva syftet med Migatronic Automation, som är att betraktas som konsulterande ingenjörer som samarbetar med sina kunder för att utveckla bästa möjliga automatiserade lösning:

"Vi har skapat en unik automatiserad lösning som är skräddarsydd specifikt för Oglaend Systems behov. Den optimerar tillverkningsprocessen från det ögonblick den installeras, eftersom den automatiserar en produktionslinje som tidigare kördes manuellt. Det är i grund och botten vad vårt arbete handlar om - och vi är alltid glada över att se att vår teknik tillför betydande värde för kunden", avslutar Claus Pagh.

Vill du veta mer om Oglaend Systems lösning och hur den kan relateras till din situation?

Vidta åtgärder nu. Vårt team är redo att svara på alla frågor du kan tänkas ha och hjälpa dig att påbörja din resa mot automatiserad svetsning.

Kontakta oss

Fler fall

Samson Agro

Förbättra jordbrukets effektivitet med anpassad svetsning

Ole Almeborg

Precisionssvetsning för högkvalitativa produkter

Logitrans

Effektivare materialhantering genom kundanpassad svetsning

Kontakt