Integritetspolicy


1. Inledning

Välkommen till Migatronic Automation A/S. Denna integritetspolicy beskriver de typer av personuppgifter som vi samlar in och hur vi använder, lämnar ut och skyddar dessa uppgifter.

2. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för denna webbplats är:

Migatronic Automation A/S
Företagsnummer (CVR): 10086876
Knøsgårdvej 112
9440 Aabybro
Danmark
Tfn: +45 96 96 27 00
E-post: info@migatronic-automation.dk
Webbplats: https://www.migatronic-automation.com

3. Personuppgifter som vi samlar in

När du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster kan vi samla in följande typer av personuppgifter:

  • Kontaktuppgifter: Till exempel ditt namn, e-postadress, företagsnamn och telefonnummer.
  • Användningsdata: Information om hur du använder vår webbplats.
  • Cookies och spårning: Vi använder cookies, Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager, Microsoft CRM-integration (Click Dimensions) och Facebook Pixel för att spåra användaraktivitet och samla in data.

4. Hur vi använder dina uppgifter

Vi använder de insamlade uppgifterna för:

  • Försäljning och support: För att hjälpa användare som kontaktar oss via våra kontaktformulär angående försäljningsförfrågningar eller supportbehov.
  • Marknadsföring: Om specifikt samtycke ges, för att marknadsföra Migatronic Automation A/S till användare.
  • Användarupplevelse: Analysera användardata för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.

5. Delning av uppgifter

Vi delar användardata med tredjepartsleverantörer som Google (för Analytics, Ads och Tag Manager), Microsoft CRM (Click Dimensions) och Facebook (Pixel) för de syften som nämns ovan.

6. Lagring av uppgifter

Vi lagrar användardata så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in, eller som krävs enligt tillämpliga lagar eller förordningar.

7. Användarrättigheter

Användare har rätt att:

  • Få tillgång till de personuppgifter vi har om dem.
  • begära rättelse av eventuella felaktiga eller ofullständiga uppgifter som vi har om dem.
  • Begära radering av sina personuppgifter.
  • invända mot att vi behandlar deras personuppgifter.

För att utöva dessa rättigheter kan användarna kontakta oss på den e-postadress som anges ovan.

8. Datasäkerhet

Vi vidtar rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda användardata från obehörig åtkomst, ändring, utlämnande eller förstörelse.

9. Uppgifter om barn

Vi samlar inte medvetet in uppgifter från barn under 13 år.

10. Internationella överföringar av uppgifter

För närvarande överför vi inte personuppgifter över internationella gränser.

11. Uppdateringar av integritetspolicyn

Alla ändringar som vi gör i vår integritetspolicy i framtiden kommer att publiceras på denna sida. Användare uppmanas att regelbundet kontrollera denna sida för eventuella ändringar.


Kontakt